Πρόσληψη Κοινωνικά

Θέση

Τμήμα Προσλήψεων

Τοποθεσία εργασίας

Αριθμός προσλήψεων

Χρόνος απελευθέρωσης

Πωλητές στο εξωτερικό

Απαιτήσεις πρόσληψης για πωλητές στο εξωτερικό

1. Ανοιχτόμυαλος, καλός στην επικοινωνία με τους άλλους, με καλή επίγνωση των υπηρεσιών.

2. Κατανοήστε τη βιομηχανία δοκιμών και πιστοποίησης και προωθήστε τις δοκιμές και την πιστοποίηση.

3. Εμπειρία πωλήσεων, προτιμάται Κινέζος στο εξωτερικό.

4. Καλώς ήρθατε να γίνετε μέλος μας, η εταιρεία μας θα παρέχει μια πλατφόρμα για να σας προσφέρει καλύτερη ανάπτυξη.