Αναφορά έρευνας

Αναζήτηση πιστοποιητικού

Σύστημα αναζήτησης πιστοποιητικών Anbotek

1. Συμπληρώστε το πλήρες όνομα του αιτούντος και τον αριθμό πιστοποιητικού του ερωτήματος που χρειάζεστε στο πλαίσιο εισαγωγής (πληκτρολογήστε τον αριθμό αναφοράς μόνο για την αναφορά και ο κωδικός σύνδεσης είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπόθεσης, η ημέρα, ο μήνας και το έτος. Εάν η αναφορά πιστοποιητικού στις 11 Ιουνίου 2017 έχει ολοκληρωθεί, ο κωδικός πρόσβασης είναι 11062017).

2. Μην χρησιμοποιείτε το πλήκτρο διαστήματος κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

3. Πιστοποιητικά που δεν έχουν περάσει την αίτηση της Anbotek δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα.

4. Εάν το πιστοποιητικό σας δεν είναι ακόμη διαθέσιμο, μπορεί να μην έχει εισαχθεί το πιστοποιητικό σας στη βάση δεδομένων μας.Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Λόγω της αρχής της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών πελατών, αυτό το σύστημα διερεύνησης μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο την εγκυρότητα του αριθμού πιστοποιητικού που ζητήσατε και των βασικών πληροφοριών προϊόντος.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δεσποινίς Γκούο

Τηλ: 86-0755-26053656

Φαξ: 86-755-26014772

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Service@anbotek.com

Λόγω της αρχής της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών πελατών, αυτό το σύστημα διερεύνησης μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο την εγκυρότητα του αριθμού πιστοποιητικού που ζητήσατε και των βασικών πληροφοριών προϊόντος.

Σημειώσεις ερωτήματος πιστοποιητικού/αναφοράς και δήλωση μετοχών δοκιμής anbotek:

1. Αυτή η υπηρεσία διερεύνησης ισχύει μόνο για πελάτες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση δοκιμών που έχει ανατεθεί με την εταιρεία μας για να ελέγξουν τη διαδικασία δοκιμής των δειγμάτων τους και να ελέγξουν τα αποτελέσματα των δοκιμών των δειγμάτων.Τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών των δειγμάτων υπόκεινται στην έκθεση δοκιμής που υποβάλλεται επίσημα από την εταιρεία μας στον πελάτη.

2. Χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση της εταιρείας μας, κανείς δεν θα αντιγράψει, θα εκτυπώσει ξανά ή θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα ερωτήματος με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Χωρίς γραπτή επιβεβαίωση της εταιρείας μας, αυτά τα δεδομένα έρευνας δεν αντιπροσωπεύουν καμία αξιολόγηση του υποβληθέντος δείγματος και της ίδιας ουσίας προϊόντος που αντιπροσωπεύεται από το δείγμα, ούτε έχει κάποιο αποτέλεσμα πιστοποίησης.

3. Οι οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από πελάτες, την εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο λόγω ακατάλληλης χρήσης από τους πελάτες της δικής τους αρχής διερεύνησης, παράνομης γνώσης άλλων ή μη εξουσιοδοτημένης εξουσιοδότησης άλλων, βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες και η εταιρεία δεν φέρει καμία νομικές υποχρεώσεις.

4. Εάν ο πελάτης έχει οποιαδήποτε αντίρρηση για τα αποτελέσματα του ερωτήματος, επικοινωνήστε έγκαιρα με την εταιρεία μας.Η εταιρεία μας θα το ελέγξει την πρώτη φορά και θα βοηθήσει στην αντιμετώπισή του.

5. Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να βρεθεί εάν:

1) ενδέχεται το πιστοποιητικό που ζητήσατε να μην έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων μας.

2) the query information of the certificate you entered is wrong;Please scan the copy of the certificate and send it to service@anbotek.com. We will reply and answer as soon as possible.