Παγκόσμια αναγνώριση του CB Cert

σύντομη εισαγωγή

IECEE - είναι το σύστημα IECEE CB η αμοιβαία αναγνώριση του συστήματος πιστοποιητικών δοκιμών σε ηλεκτρικά προϊόντα, είναι ένα από το σύστημα εργασίας του IECEE αποτελείται από δύο Κύριος στόχος του συστήματος CB είναι η προώθηση της ενότητας του εθνικού ινστιτούτου προτύπων και του συντονισμού διεθνών προτύπων και συνεργασία, οι οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων κάνουν τους κατασκευαστές πιο κοντά στο ιδανικό μιας δοκιμής, αρκετούς εφαρμοστέους στόχους, έτσι ώστε να προωθηθεί το διεθνές εμπόριο εντός του συστήματος CB IECEE, περισσότερα από 50 μέλη πολυμερών συμφωνιών περισσότερων από 70 εθνικών φορέων πιστοποίησης (ΕθνΚΤ) μπορούν να κάνει τον αιτούντα με μια ορισμένη ΕθνΚΤ πιστοποιητικών CBTest και εκθέσεων δοκιμών που λαμβάνονται από την εθνική πιστοποίηση ή πρόσβαση στην αγορά άλλων κρατών μελών του συστήματος CB Το σύστημα CB βασίζεται στα πρότυπα IEC.Εάν τα πρότυπα της χώρας/περιοχής-στόχου εξαγωγής δεν είναι πλήρως ισοδύναμα με τα πρότυπα IEC, η δοκιμή λαμβάνει επίσης υπόψη τις δηλωμένες εθνικές διαφορές της χώρας/περιοχής.

CB

Για τους αιτούντες

MISC τεχνολογία πληροφοριών και εξοπλισμός γραφείου (OFF) χαμηλής τάσης εξοπλισμός μεταγωγής υψηλής ισχύος (POW) εξοπλισμός προστασίας εγκατάστασης (PROT) μετασχηματιστές ασφαλείας και παρόμοιος εξοπλισμός (SAFE) φορητά ηλεκτρικά εργαλεία (TOOL) ηλεκτρονικός εξοπλισμός ψυχαγωγίας (CABL) ηλεκτρικό καλώδιο και καλώδιο ως εξαρτήματα διακόπτης συσκευής πυκνωτή (CAP) και αυτόματος ελεγκτής για οικιακές συσκευές (CONT) Ενεργειακή απόδοση (E3) οικιακός και παρόμοιος εξοπλισμός (HOUS) εξαρτήματα εγκατάστασης και σύνδεσμοι (INST) εξοπλισμός φωτισμού (LITE)

Για τους αιτούντες

1. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον αιτούντα κατά την υποβολή αίτησης για πιστοποιητικό CB;Μπορούν πολλοί υποψήφιοι και πολλαπλά εργοστάσια να υποβληθούν μία φορά και να δοκιμαστούν μία φορά;

Ο αιτών θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει νομική ευθύνη εάν ανεξάρτητος υποψήφιος φορέας που έχει ανατεθεί σε αντιπρόσωπο για τη διεξαγωγή πιστοποιητικού δοκιμής CB, το εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο υποβάλλεται στον οργανισμό έκδοσης της άδειας με αίτηση για δοκιμή του πιστοποιητικού δοκιμής CB μπορεί να κάνει την κάλυψη του προϊόντος μία ή μερικές χώρες ενός ή περισσότερων εργοστασίων, αλλά κάθε πιστοποιητικό δοκιμής CB που αντιστοιχεί εάν ο αιτών είναι μόνο μία αίτηση περιέχει περισσότερα από ένα εργοστάσια, ο αιτών υποδεικνύει τη διεύθυνση κάθε εργοστασίου και υποβάλλεται για να διασφαλίσει ότι προϊόντα από διαφορετικά εργοστάσια η ίδια απόδειξη (δήλωση) μπορεί να απαιτεί από τον αιτούντα στην ΚΤ

Ο αιτών θα καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση στην IECEE για κάθε πιστοποιητικό δοκιμής CB που εκδίδεται όταν οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις στις πληροφορίες αιτούντος/κατασκευαστή/κατασκευαστή βρίσκεται σε χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕΕΕ.2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά εμπορικά σήματα για ένα πιστοποιητικό CB;

Τι γίνεται αν υπάρχουν αλλαγές;

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων IECEE, από την 1η Ιανουαρίου 2006, κάθε πιστοποιητικό CB μπορεί να αντιστοιχεί μόνο σε ένα εμπορικό σήμα Brand και κάθε ενότητα εφαρμογής μπορεί να περιέχει μόνο ένα Brand name.Εάν το προϊόν έχει πολλά εμπορικά σήματα,

Εάν ο αιτών διασφαλίζει ότι η κατάθεση του εμπορικού σήματος έχει καταχωριστεί ή μετά την εξουσιοδότηση των κατόχων του εμπορικού σήματος, εάν είναι ο αιτών για τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος εξουσιοδοτημένος για χρήση, θα πρέπει να έχετε σχετικό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εάν το εμπορικό σήμα έχει αλλάξει, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στον οργανισμό έκδοσης της άδειας αιτήσεις έγκαιρης αλλαγής και παροχή απόδειξης ότι η κατάσταση από τους οργανισμούς έκδοσης αδειών, σύμφωνα με την επεξεργασία, ο αριθμός αλλαγής δεν θέτει το όριο 3. Άλλα θέματα που χρήζουν προσοχής:

Λόγω του ότι η δοκιμή CB βασίζεται στο πρότυπο IEC, υπάρχουν ορισμένα μη μέλη CB, εφόσον οι κανόνες και οι κανονισμοί της βασίζονται στο πρότυπο IEC για τη δοκιμή του προϊόντος, μπορούν επίσης να αναγνωριστούν διαφορές στο πιστοποιητικό CB και στην έκθεση δοκιμής στο εθνικό πρότυπο τεστ αποτελέσματα καθώς μετά την επισύναψη της έκθεσης δοκιμής, για να είναι πλήρες και αποτελεσματικό το συνέδριο της αγοράς στόχου που αρνήθηκε να δεχθεί πιστοποιητικό/έκθεση CB θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου το δείγμα ή στην τοπική δοκιμή, αυτό θα παρατείνει το χρόνο αναγνώρισης και θα ξοδέψει περισσότερο Έτσι, όταν το κόστος της επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση για Πιστοποιητικό CB, θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη το εύρος πωλήσεων του προϊόντος, σε ΕθνΚΤ και προϊόντα CBTL αναμένεται να εξάγει χώρες και περιοχές, προκειμένου να εκκαθαριστεί τα διάφορα εθνικά πρότυπα, το CBTL σε δοκιμές του περιεχομένου του οι σχετικές εθνικές διαφορές ως δοκιμή, εφάπαξ δοκιμή εθνικών διαφορών, αποφυγή χρήσης πιστοποιητικού πιστοποίησης CB και αναφορά για αίτηση στο εξωτερικό, συνάντηση δεν θα εγκριθεί

Χρήση πιστοποιητικών και αναφορών CB

1. Η χρήση του πιστοποιητικού δοκιμής CB και του πιστοποιητικού δοκιμής CB οφείλεται μόνο στην έκθεση δοκιμής CB την ίδια στιγμή, όταν οι κάτοχοι έγκυρων πιστοποιητικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στο πιστοποιητικό δοκιμής CB και στην έκθεση δοκιμής για άλλα μέλη της εθνικής πιστοποίησης Σύστημα CB IECEE - Πληροφορίες για τα μέλη του συστήματος CB και το εύρος αναγνώρισης, δείτε την ακόλουθη διεύθυνση url: http://members.iecee.org/iecee/ieceemembers.nsf/CBTLs?

OpenView 2. Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού δοκιμής CB της IECEE για το πιστοποιητικό δοκιμής CB είναι έγκυρη. Οι κανόνες δεν εγκρίνουν ρητά την ΕθνΚΤ, αλλά συνήθως ο χρόνος περισσότερο από τρία χρόνια του πιστοποιητικού δοκιμής CB σε αντίρρηση 3. Λογότυπο CB Τα προϊόντα λογότυπου CB δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε επιχειρηματική προώθηση, όπως εκτύπωση στη συσκευασία του προϊόντος, αλλά το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρεται στα επαγγελματικά γράμματα που αναφέρονται στον αγοραστή για να λάβει πιστοποιητικό δοκιμής CB,

4. Αποδέσμευση των πληροφοριών του πιστοποιητικού δοκιμής CB μετά τη λήψη της συγκατάθεσης του αιτούντος πιστοποιητικού, μέρος των πληροφοριών του πιστοποιητικού δοκιμής CB θα δημοσιευθεί στον ανοιχτό χώρο του ιστότοπου IECEE.

Διευκολύνετε τους αιτούντες και τους πελάτες τους το ερώτημα url είναι το εξής: http://certificates.iecee.org/ 5. Πιστοποιητικό δοκιμής CB και αναφέρετε την αλλαγή ονόματος α) διεύθυνση των εργοστασιακών αλλαγών ο αιτών μπορεί να παράσχει σχετικά έγγραφα, να υποβάλει αίτηση στην άδεια φορέας έκδοσης, μια τέτοια αλλαγή δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό, ο οργανισμός έκδοσης της άδειας για το πιστοποιητικό να διατηρεί τον αρχικό αριθμό πιστοποιητικού μετά από ένα επίθημα A1, A2, A3 κ.λπ. καθώς και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού και τους λόγους για τις αλλαγές στο πρόσθετο πληροφορίες δείχνουν ότι β) η αλλαγή βασικών εξαρτημάτων και πρώτων υλών

Εάν τα βασικά εξαρτήματα ή οι πρώτες ύλες αλλάξουν, υποβάλετε αίτηση αλλαγής στα όργανα έκδοσης αδειών και παρέχετε σχετικά τεχνικά υλικά για αλλαγή.Τα όργανα έκδοσης άδειας ορίζουν όργανα δοκιμών για την έκδοση εκθέσεων διαφορών δοκιμών.

Αλλάξτε τον αριθμό έως και τρεις φορές, περισσότερες από τρεις φορές πρέπει να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό δοκιμής CB αρ.6. Διαδικασία έγκρισης πιστοποιητικού δοκιμής ΚΤ διαφωνίας που χειρίζεται ο αιτών που κατέχει αρχή αποδέσμευσης εκδίδει το πιστοποιητικό ΚΤ που προέκυψε κατά τη διαδικασία απόκτησης άλλης εν λόγω αναγνώρισης ΕθνΚΤ ή/και εγκρίθηκε, ο αιτών ζητά, πρώτα απ' όλα, την έγκριση δοκιμή της ΕθνΚΤ ή της ΕθνΚΤ εγκατάσταση για συγκεκριμένους λόγους, εάν η αναγνώριση της αναφοράς δοκιμής CB κάποιου τεχνικού περιεχομένου είναι αμφίβολη, ο αιτών θα πρέπει να επικοινωνήσει ενεργά με την υπηρεσία έκδοσης της άδειας ή/και τα σχόλια των ιδρυμάτων δοκιμών,

Λύστε το πρόβλημα μαζί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση.Εάν ο αιτών αντιμετωπίσει άδικη μεταχείριση κατά τη χρήση του πιστοποιητικού CB, θα πρέπει να προσέξει να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία όπως το εισερχόμενο ταχυδρομείο και να υποβάλει σχόλια στον οργανισμό έκδοσης της άδειας.Ο οργανισμός έκδοσης της άδειας θα λάβει μέτρα που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την υποβολή προσφυγής στο συμβούλιο προσφυγών της IECEE ανάλογα με τη διαφορά.

Πλεονέκτημα Anbotek

Ως εργαστήριο CBTL υπό την NCB TUV RH JP, η ambo μπορεί να εκδώσει απευθείας αναφορές δοκιμών CB σε πεδία όπως λαμπτήρες AV IT και μπαταρίες, οι οποίες μπορούν να συντομεύσουν τον κύκλο πιστοποίησης για τους πελάτες