Πιστοποιητικό Ιαπωνίας TELECOM

σύντομη εισαγωγή

Η πράξη ραδιοφώνου απαιτεί έγκριση μοντέλου (δηλαδή πιστοποίηση τεχνικής συμμόρφωσης) συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού. Η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική και ο φορέας πιστοποίησης είναι εγγεγραμμένος φορέας πιστοποίησης που αναγνωρίζεται από την MIC στην καθορισμένη περιοχή ραδιοεξοπλισμού. TELEC (Telecom Engineering Center) είναι το κύριο εγγεγραμμένος οργανισμός πιστοποίησης πιστοποίησης συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού στην Ιαπωνία.

telecom