Πιστοποιητικό σχετικό με το TUV sud

σύντομη εισαγωγή

TUV νότια στην Κίνα, χτίστε γρήγορα την επιρροή της επωνυμίας.Έχει δημιουργήσει ένα εργαστήριο στη νότια Κίνα.Από το 2004, έχει δημιουργήσει μια εις βάθος και στενή συνεργασία με την επιθεώρηση anbotek.Η Anbotek έχει γίνει σταδιακά ένα έγκυρο, γρήγορο και επαγγελματικό κανάλι για τους πελάτες που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση TUV για UPS, τροφοδοτικό και λαμπτήρες.Η δοκιμή Anbotek είναι στρατηγικός εταίρος του ομίλου TUV south για πολλά χρόνια, ο όγκος των επιχειρήσεων είναι ο πρώτος στον κλάδο και υπήρξε το καλύτερο συνεργατικό εργαστήριο στη Νότια Κίνα το 2009, το 2010, το 2011 και το 2012. Οι δοκιμές Anbotek ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και γρήγορα αίτηση για πιστοποίηση TUV south για σχεδόν 500 επιχειρήσεις, η οποία έχει αναγνωριστεί ευρέως από τους πελάτες.

tuv

Οι δοκιμές Anbotek σάς βοηθούν να αποκτήσετε εύκολα την πιστοποίηση TUV για έξι λόγους

Αιτία ένα πλεονέκτημα εφαρμογής πακέτου - ένα σετ ενός δείγματος δοκιμής μάρτυρα, εφάπαξ επιτυχία, συντόμευση του κύκλου πιστοποίησης, ώστε να μπορείτε να έχετε το μυαλό σας άνετα να αποκτήσετε γρήγορα διάφορα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την TUV, έτσι ώστε τα προϊόντα σας να πωλούνται γρήγορα γύρω από το κόσμος;

Λόγος 2: ο κύκλος πιστοποίησης και το κόστος έχουν βασική ανταγωνιστικότητα -- Η TUV παρέχει στην anbotek τη δική της ομάδα μηχανικών και αξιωματικό βίζας και δίνει προτεραιότητα στον χειρισμό κάθε είδους υποθέσεων και αναγκών πιστοποίησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση κόστους και ο κύκλος πιστοποίησης έχουν προφανή πλεονεκτήματα έναντι των συνομηλίκων.

Anbotek με πλούσια ταυτόχρονα την εμπειρία του έργου επεξεργασίας παρτίδας τύπου αγωγού, περίπτωση περιόδου εγγύησης, το κόστος πιο ανταγωνιστικό λόγο τρία πλεονεκτήματα υπηρεσίας μίας στάσης - η εταιρεία ανίχνευσης anbotek παρέχει ολοκληρωμένες οδηγίες επιλογής συμβουλευτικών στοιχείων προτύπων προϊόντος για έγγραφα εφαρμογής μεταφραστικό προϊόν βελτιωτικά αντίμετρα καθοδήγηση εργοστασιακού ελέγχου, όπως υπηρεσίες μιας στάσης.

Λόγος τέταρτος: αποκλειστική υπηρεσία VIP του ομίλου TUV -- κέρδισε την τιμή του καλύτερου συνεργάτη της TUV για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, απολαύστε την υψηλότερη μεταχείριση Πρώτου Επιπέδου, για να διασφαλίσουμε ότι η αίτησή μας για κάθε έργο μπορεί να εκτιμηθεί ιδιαίτερα και να μεταχειριστεί VIP.

Λόγος 5: εστίαση στον τομέα πιστοποίησης TUV για 10 χρόνια -- περισσότερες από 100 επιτυχημένες υποθέσεις κάθε χρόνο, ικανός στην ικανότητα της διαδικασίας αίτησης TUV να αντιμετωπίζει γρήγορα προβλήματα και στην εξαιρετικά σιωπηρή συνεργασία της ομάδας TUV, έτσι ώστε οι κουραστικές διαδικασίες αίτησής σας γίνονται απλοί και διαχειρίσιμοι.

Λόγος 6: η στενή σχέση μεταξύ του φορέα έκδοσης πιστοποιητικών -- μετοχών δοκιμών anbotek και της ανώτερης διοίκησης της γερμανικής TUV ανταλλαγή επισκέψεων και επικοινωνίας πολλές φορές κάθε χρόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να κατακτήσουμε τους βασικούς πόρους πιστοποίησης και να κάνουμε τη λειτουργία του TUV πιο βολική και σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς

Τιμή συνεργασίας TUV και anbotek

Ο καλύτερος συνεργάτης της TUV για τη Νότια Αφρική το 2009, το 2010, το 2011 και το 2012

TUV and ambo cooperation honor
TUV and ambo cooperation honor2